Stoppet seks ganger uten lappen

Nå er bilen beslaglagt av politiet.