Kø til 4. april

Vegtrafikksentralen ringes ned av irriterte bilister ved Vallaviktunnelen.