• GRUNNSTØTING: Statens havarikommisjon kommer ikke til å iverksette undersøkelser etter «Celina»-grunnstøtingen for to uker siden. FOTO: KYSTVERKET/SCANPIX

Undersøker ikke «Celina»-ulykken

Statens havarikommisjon kommer ikke til å iverksette undersøkelser etter «Celina»-grunnstøtingen for to uker siden.