• MISTENKSOM KONTROLL: De falske kontrollørene går inn i butikken, kjøper øl og sier deretter at de kommer fra skjenkekontrollen. FOTO: Eivind Digranes

Advarer mot falske skjenkekontrollører

To menn later som de har skjenkekontroll på butikker i Bergens-området.