• MANGLER MILLIARDER: Monica Mæland og Erna Solberg krever at regjeringen sørger for fortgang i utbyggingen av Flesland. FOTO: Marie Havnen

- For lite penger til ny flyplass

Nå vil Erna og Monica ha svar fra regjeringen. - Samferdselsministeren må ta ansvar for utbyggingen av Flesland, sier Erna Solberg.