Vil ha vaktmestrene tilbake

— Vi var dessverre med på vedtaket, sier politiker.