Hvert tredje deprimerte asylbarn får psykologhjelp

Ett av tre asylbarn med alvorlige symptomer på depresjon får hjelp hos lege eller psykolog for problemene.