• FIRE PLASSER: Om to år vil deler av Bjørgvin fengsel være omgjort til et ungdomsfengsel med plass til fire innsatte under 18 år. FOTO: Arkiv

Her skal barna sone

Etter tre års prøvedrift med 30 ungdommer, starter regjeringen opp et nytt barnefengsel i Bergen.