• EKSPERTEN: Steinar Tretli, forskningsleder ved Kreftregisteret, og forsker på kreftopphopning.

Ser etter sjeldne krefttyper