• IMG_9174.JPG FOTO: Ove Madsen/Jernbaneverket

Kundene svikter etter togstans

Det kan ta lang tid før kundene kommer tilbake til CargoNet. Stadig mindre gods fraktes med tog.