Byggebyråkratene trues med torpedoer

To av fem ansatte i byggesaksetaten i Bergen har opplevd truende møter med publikum. Enkelte har også fått drapstrusler.