Tatt for forsøk på fire ran

Jente (18) tatt for fire ransforsøk på én kveld.