100 prosent for Helse Fonna

Slett ikkje alle hardingar vil til Helse Bergen. Ved Odda sjukehus er dei tilsette splitta, fortel tillitsvald Leiv Varberg.