Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) delte tirsdag ut prisene for årets offentlige nettsteder. Akershus fylkeskommune fikk prisen for årets kommunale nettsted, mens prisen for beste tilgjengelige nettsted gikk til Skatteetaten.

Statens vegvesen får ros for å skrive godt på nett. Skatteetaten roses for sitt systematiske arbeid for å bedre brukskvalitet.

I alt 659 offentlige nettsteder er vurdert av direktoratet, som påpeker at flere offentlige nettsteder burde være tilpasset mobile enheter. Kun tre av ti statlige nettsteder er tilpasset i dag, mens bare drøyt to av ti nettsteder i kommunal sektor.

— Å kunne tilby mobiltilpassede nettsteder blir viktig når en økende andel av den norske befolkningen har smarttelefoner og nettbrett. For en del type tjenester er også de mobile flatene i ferd med å ta over som brukernes foretrukne kanaler, sier rådgiver Anders Nedland Røneid i Difi.