— Dette viser at Bergen ikke har full barnehagedekning, og det er utrolig synd for de barna og familiene det gjelder, sier bystyrerepresentant Kristin Akselberg (Ap).

Renate Nedregård er én av dem som venter på plass. Hun fikk barnehageplass til sønnen Sverre, men hadde ikke mulighet til å benytte seg av den fordi den lå for langt unna. Nå har hun dagmamma til sønnen tre dager i uken, og jobber selv redusert.

Ved utgangen av september var det 628 barn i Bergen kommune som ønsket seg plass i løpet av 2013. Over halvparten av disse barna er født i 2012, og mest sannsynlig født etter 1. september. Da hadde de nemlig ikke lovfestet rett til barnehageplass ved årets opptak. Bergen kommune har tilbudt plass til alle barn som har krav på det, problemet er at barna som er født etter 1. september er nesten to år før de har rett på barnehageplass.

— Dette viser at det er flere som ønsker barnehageplass enn vi har mulighet til å tilby til. Mange vil nok få tilbud om plass, men dette er i hovedsak barn som ikke har hatt rett på plass, sier byråd for skole og oppvekst, Harald Victor Hove (H).

Han er ikke fornøyd med at det fortsatt er barn som venter på barnehageplass.

— Vi er ikke fornøyde før vi kan gi en garanti om plass når foreldre ønsker det. Vi har en målsetting om å strekke oss lenger enn den lovfestede retten, og det vil være et konkurransefortrinn for Bergen å kunne tilby alle barnehageplass når de ønsker det, sier Hove.

Bygger barnehager

Han peker også på at Bergen kommune bygger tre barnehager som skal åpnes neste år.

— Regjeringen har sagt at nå er vi i mål, men det merker ikke storbyene noe til. Vi har befolkningsvekst og må bygge flere hundre nye plasser, sier Hove.

Bergen kommune har også fått kritikk for å tilby barnehageplasser i helt andre bydeler enn foreldrene har ønsket seg. Ifølge barnehageloven skal tilbudet være "reelt tilgjengelig". I Bergen er det 15.488 barnehagebarn, og 12.578 av dem har plass i bydelen de bor i.

Ønsker to barnehageopptak

— Vi har fire bydeler hvor vi har klart å gi alle som ønsket seg plass der, et tilbud. Så har vi andre bydeler hvor det er mer press, som Årstad, Laksevåg og Bergenhus. Men det er ikke gitt at lykken for alle foreldre er bostedsbydelen. Noen ønsker barnehage i nærheten av jobb, og det gjør dette mer komplisert, sier Hove.

Til neste opptak i august 2014 ønsker han å dokumentere hvor mange som får plass i én av de tre barnehagene de har ønsket seg.

Bystyrerepresentant Kristin Akselberg (Ap) mener at byrådet burde gjøre mer.

— Vi ønsker to barnehageopptak i året, det ville løst noe av det. Det må også bygges flere barnehager i de bydelene hvor det er stort press. Byrådet har klart å opprette midlertidige barnehager tidligere. Det er ikke godt nok å si at alle har fått barnehageplass, når de ikke har fått i den bydelen de ønsker, sier Akselberg.

Viktig for nærmiljøet

Det mener Renate Nedregård også.

— Vi er veldig fornøyde med dagmammaen, men vi ønsker oss barnehageplass. Vi er takknemlige om vi får plass i Bergenhus, hvor det er mange barnehager, sier Nedregård.

— Dette er viktig for bymiljøet også, og det er viktig for barns helse å kunne gå til barnehagen. Det er mulig å gi skoleplass i nærmiljøet, da skjønner jeg ikke at det skal være så vanskelig når det gjelder barnehage, sier Nedregård.