- Vi opplever at folk kastes ut fordi Nav ikke betaler regningen

Namsfogden i Bergen mener at noen av oppdragene kunne vært unngått dersom Nav og kommunen hadde snakket bedre sammen.