• MED BERGEN I RYGGEN: 250 lærere med Bergen i ryggen. I dag starter skolen for 30.000 elever i bergensskolen, ca. 3000 av dem i 1. klasse. De blir møtt av et av landets beste lærerkorps. FOTO: JAN M. LILLEBØ

Bergen er landets beste skoleby

I dag tar et av landets beste lærerkorps imot knapt 3000 nye elever. Når de forlater grunnskolen om ti år, er det trolig med bedre karaktersnitt enn de fleste.