- Jeg ønsker å få ordentlige ører til jeg skal gifte meg

Chanthirakumar tror hans neste liv blir bedre.