Trener bort psykiske problemer

En ukentlig gruppetrening har ført til at flere pasienter ved Øyane distriktspsykiatriske senter har kommet seg tilbake i arbeidslivet, fått økt selvtillit og mindre angst.