— Det meste av husholdningsavfallet håndteres i poser i dag, sier Mette Nygård Havre, kommunikasjonssjef i BIR.

Havre frykter at avgiften vil bli grisete for renovasjonsselskapets ansatte.

— Hvis denne avgiften fører til at flere velger å kaste avfallet løst, er det synd. Det gjelder både for våre ansatte og de som skal rengjøre sine egne bosspann, sier hun.

Ny poseavgift

Det var fredag i forrige uke det ble klart at finansminister Siv Jensen (Frp) vil kreve inn 1,50 kroner for hver plastpose du kjøper i butikken. Sammen med en tilsvarende papirposeavgift, skal dette gi 1,25 milliarder kroner ekstra i statskassen per år.

Dagligvarebransjen og handelsorganisasjonene stiller spørsmål ved avgiften. Det samme gjør nå renovasjonsselskapene.

— Plastposene er ikke noe problem for miljøet i dag. De blir gjenvunnet til strøm og varme, eller til nye plastprodukter. Avgiften kan føre til større utgifter i form av renhold og slitasje og bli et hygienisk problem, sier Havre.

Rottebyen Bergen

Aldri før har rottefangerne i Bergen tatt livet av så mange skadedyr som i 2014. Den 4. november var antallet døde rotter kommet opp i 18.000.

Løst matavfall som flyter i gatene, gjør det ikke lettere for rottebekjemperne. Dette er også noe BIR har fokus på:

— Det er klart vi ønsker at avfall pakkes inn og legges i lukkede spann og containere, sier Havre og legger til:

— Dette er hygienisk oghindrer spredning av vond lukt som tiltrekker skadedyr. Løst avfall i spann vil også fryse fast om vinteren og føre til store problemer for våre renovatører.

- Ingen miljøavgift

BIR har liten forståelse for at poseavgiften skal fungere som en miljøavgift. Allerede i 2008 konkluderte Statens forurensingstilsyn at plastposer ikke utgjorde noen stor forurensningskilde eller miljøproblem i Norge.

Men fra mars neste år må du altså ut med 2,50 kroner for en plastpose i butikken.

— Jeg håper ikke folk velger bort plastposen selv om avgiften blir innført neste år. Vi får avvente og se om den endrer folks bruk av poser, sier Havre.

— Vil du fremdeles bruke plastposer når avgiften trer i kraft?

— Uten tvil, ja, avslutter Havre.

VIL HA PLASTPOSER: - Jeg håper ikke folk velger bort plastposen selv om avgiften blir innført neste år. Vi får avvente og se om den endrer folks bruk av poser, sier Mette Nygård Havre, kommunikasjonssjef i BIR.
johnygaa johnygaa