— Langs hele kysten står det tusenvis av gamle garn som fiskebåter har mistet, og fisker i år etter år. I en del av garnene kan det stå to-tre tonn med råtten fisk, sier seniorrådgiver Gjermund Langedal i Fiskeridirektoratet

Han har nettopp avsluttet et opprenskningstokt langs norskekysten etter tapt fiskeutstyr. Skipet har gjennomført søk i sjøen fra Sogn og Fjordane og opp til Varangerfjorden.

OSLO-BERGEN: I løpet av de årene Fiskeridirektoratet har drevet opprensningstokt er det tatt opp 14 000 garn. Det tilsvarer en garnlenke på 500 kilometer - eller en lenke strukket fra Oslo til Bergen.
FISKERIDIREKTORATET

— I år har vi fått opp 1000 garn. Det er trolig bare toppen av et isfjell, sier Langedal.

Han kaller det spøkelsesgarn. Det er lange garnlenker som fiskebåter av ulike grunner har mistet i sjøen, og som ikke alltid blir meldt savnet. Mange blir stående i sjøen og fiske år etter år. Når fisken råtner eller spises av krabbe, går det på ny fisk.

— Tapt fiskeutstyr er ikke bare en forsøpling av havbunnen, det er tap av mye fisk og en skjult beskatning av ressursene. Og det har en etisk side som reiser spørsmål om hvordan vi dreper fisk og krabbe, og om hvordan vi forvalter ressursene våre, sier Langeland.

Ingen garn var savnet

Før opprensningstoktet startet i slutten av august, var det bare meldt om tap av ett eneste garn utenfor Sogn og Fjordane. Dette var blitt hentet opp av et annet fiskefartøy.

Fiskeridirektoratet valgte da å henvende seg direkte til en lokal fisker. Over en kopp kaffe skal han ha tegnet og forklarte fiskerne hvor garn kunne være tapt.

— Det var årsaken til at resultatet ble et annet, sier Langedal. Da Fiskeridirektoratets skip hadde gjennomsøkt området, hadde de hentet opp 350 garn.

— Noe av dette var nyere tapt, men en god del var eldre garn om gamle synder, sier Langedal.

Tap av ansikt

— Hvorfor melder ikke fiskerne selv fra om tapt utstyr, når de påfører ressursene så stor skade?

— Det skyldes flere forhold. Noe kan ha sammenheng med at det å tape utstyr ble sett på som et nederlag. Så er det de som forsøker å finne igjen utstyret, men som ikke lykkes. Yrkesfiskere er pålagt på rapportere til Kystvaktsentralen om tap av utstyr, men vi finner mye garn også fra den perioden da ikke fiskerne hadde slik rapporteringsplikt. Vi ønsker å møte fiskerne med god dialog for å få mest mulig meldinger når utstyr mistes, sier Langedal.

Flest tap i nord

De fleste garnene ble i år hentet opp i de nordligste områdene. I tillegg ble det funnet over 100 tapte krabbeteiner, mange smekkfulle av kongekrabber.

Langeland mener fiskerne i nord er bedre til å rapportere tap, noe som gjør letearbeidet lettere.

Det er også i de nordligste områdene spøkelsesgarnene inneholder mest fisk.

Samtidig er det i de nordligste områdene det ifølge Fiskeridirektoratet finnes mest råtten fisk i garnene. Det skyldes at fisket foregår på dypere hav. Blant annet kan garn som fisker etter blåkveite står på 800 meters dybde.

— På slike dyp utsettes ikke garnene for så stor tilgroing av alger og tang, som gjør garnet synlig og hindrer at fisk fanges på ny. Slik blir garnene stående og påføre fiskebestanden en stor skjult beskatning, sier Langedal.

Mindre fisk i Sogn og Fjordane

På kystens utenfor Sogn og Fjordane ble garnene tatt på rundt 150 meters dybde.

— Her er tilgroing langt større. Derfor inneholdt garnene lite fisk, men en del krabbe, sier Langedal.

I løpet av de årene Fiskeridirektoratet har drevet opprensningstokt er det tatt opp 14 000 garn. Det tilsvarer en garnlenke på 500 kilometer — eller en lenke strukket fra Oslo til Bergen.

Vil sjekke hobbyfiskere

Fiskeridirektoratet vil nå også kartlegge tap av fiskeutstyr fra hobbyfiskere.

— Det er ikke tvil om at det i hele Sør-Norge finnes store mengder tapte fiskegarn, ruser og teiner i sjøen. Trolig er det styggere tall enn vi aner. Nå ber vi om at fritidsfiskere rapportere sine tap, og at en kartlegging kan gi oss et overblikk over situasjonen. Slik at vi kan vurdere hvilke tiltak som kan settes i verk, sier Langedal.

Hva mener du om saken? Delta i diskusjonen under!