— Vi har konkluderte med at vi ikke vil ta rettslige skritt mot tidligere styremedlemmer for deres beslutninger, sier rektor Dag Rune Olsen ved Universitetet i Bergen.

På et styremøte i går var Innovest-saken oppe igjen, slik den har vært ved nesten hvert eneste styremøte siden i vår. Denne gangen var en juridisk vurdering rundt styrets ansvar tema, skriver På Høyden.

Driften av Innovest har har blitt en krevende sak for Universitetet i Bergen på grunn av tvilsom pengebruk. En forsker er anklaget for å ta ut ekstralønn bak arbeidsgivernes rygg, annen for å skrive fiktive timelister og ta ut lønn som ikke var klarert. Til sammen kreves de for over åtte millioner kroner.

Vil ikke gå videre

Den juridiske vurderingen som ble lagt frem i går er utarbeidet av jussprofessor Rune Sæbø.

Etter møtet, som gikk bak lukkede dører, var konklusjonen at det ikke blir noen rettslige skritt mot Stener Kvinnsland og resten av det daværende styret i Innovest. Kvinnsland er administrerende direktør ved Haukeland universitetssykehus.

— Utredingen har blant annet tatt for seg styrets rett og plikt til å føre tilsyn med driften i Innovest. Etter en juridisk gjennomgang fant vi at det ikke var grunnlag for å gå videre på dette, sier Olsen.

Kreves for millioner

Innovest har vært et vanskelig tema i lang tid. En granskningsrapport avdekket dårlig kontroll med pengebruken i selskapet. Stikkprøver viste at forskere har signert utbetalinger til eget firma og i noen tilfeller hevet dobbel lønn.

I dag er Innovest på mange måter et sovende selskap, det er ikke noe forskning i deres regi i dag. Universitetet i Bergen jobber med å finne nye måter å organisere driften på.

Ser fremover

— Det viktigste nå er å se fremover. Å håndtere denne typen forskningsaktivitet krever nye og alternative løsninger, struktur og organisering, sier Olsen.

— Er dere ferdig med denne saken nå?

— Vi kommer nok til å ta noen oppdateringer fremover, men ikke av det omfanget vi har hatt. Vi ser for oss en ny struktur slik at vi kan gjennomføre forskningen med trygge og gode rammer rundt, sier Olsen.