«Såret ble mer og mer markant, og til slutt som et åpent aktivt hull i ryggen», rapporterte pasienten da Helsetilsynet tok kontakt med vedkommende.

Da hadde Oslo universitetssykehus slått alarm etter at pasienten hadde kommet til dem etter to ryggoperasjoner gjennomført av samme lege.

Nå har legen i Bergen fått en advarsel. Helsetilsynet kritiserer ham for flere feilvurderinger før og etter de to ryggoperasjoner i 2012, noe som blant annet førte til smertefulle infeksjoner i ryggen.

Kontroversiell

Legen opererte pasienten første gang i Oslo. Da han ikke ble mye bedre, og klaget over smerter, valgte legen å operere på nytt i Bergen. Da brukte han en kontroversiell operasjonsmetode. Helsetilsynet mener legen ikke har klart å begrunne hvorfor han valgte denne metoden.

«Operasjon med innsetting av flere plastbur både i virvel og mellomvirvelskive samt fiksasjon kun på én side, er ikke standard anbefalt behandling», påpekte legen ved Oslo universitetssykehus.

Legen har i sin redegjørelse påpekt at operasjonsteknikken er brukt på mer enn 400 pasienter siden 2007, og at det er denne metoden som er best egnet til varige løsninger for pasientens symptomer.

— Uforsvarlig

Helsetilsynet konkluderer også med at den andre ryggoperasjonen ble gjort før legen var sikker på om pasienten hadde en infeksjon eller ikke.

— Det anses som klart uforsvarlig, særlig med tanke på at det skulle settes inn materiale i ryggen, sier Toril Sagen, fungerende fagsjef i Helsetilsynet.

Pasienten ble utskrevet fra den andre operasjonen etter fire dager og fikk en tablettkur med antibiotika som skulle vare i ti dager. Men operasjonssåret sprakk opp med utflod og materie. Til slutt var såret som et åpent og aktivt hull i ryggen, som pasienten ikke klarte å gjøre noe med.

— Infeksjoner i ben krever langvarig intravenøs antibiotikabehandling, påpeker Sagen.

Da pasienten henvendte seg til legen for å få hjelp, ble han henvist til en allmennlege. På det tidspunktet skulle pasienten vært innlagt på sykehus, påpekte Oslo universitetssykehus i sin bekymringsmelding til fylkeslegen i Oslo og Akershus. Saken ble oversendt fylkeslegen i Hordaland.

Fulgte vanlige retningslinjer

«Statens helsetilsyn anser det som uforsvarlig at pasienten ble sendt hjem til egen bolig uten at du hadde konferert med andre spesialister om videre diagnostikk og behandling», skriver Statens helsetilsyn.

Legen har denne kommentaren til saken: «Helsetilsynets vurdering er tatt til etterretning». Noe mer enn dette vil han ikke si. I sitt tilsvar til Helsetilsynet sier legen at pasienten ble fulgt opp etter vanlige retningslinjer for denne typen operasjoner.

Helsetilsynet påpeker også et par andre ting i sin rapport: Behandlingen med antibiotika før den første ryggoperasjonen var ikke god nok. Dermed ble risikoen for infeksjon så stor at Helsetilsynet mener behandlingen var uforsvarlig. I tillegg var legens journalføring mangelfull.

Flere tilsynssaker

Legen har hatt flere tilsynssaker mot seg tidligere. Han har fått to advarsler tidligere, men disse gjelder andre forhold. Blant annet har han fått advarsel for utskriving av vanedannende legemidler til flere pasienter.

— Når helsepersonellet har hatt tilsynssaker mot seg tidligere, vil vi alltid se etter om det gjelder tilsvarende forhold. Det er alvorlig dersom helsepersonell feiler gjentatte ganger innenfor samme fagfelt. I dette tilfellet gjaldt de tidligere tilsynssakene ikke det samme feltet. Dermed hadde de ingen betydning for vurderingen her, sier Sagen.