Det var i fjor at de to kjøpte tjenester fra omreisende arbeidsfolk i bergensområdet. De betalte kontant, noe de ikke skulle ha gjort.

Håndverkerne unnlot nemlig å innberette jobben til skattevesenet, og nå er de to blitt medansvarlige i svart arbeid. Derfor må de bla opp henholdsvis 26.000 og 5000 kroner for uteblitt moms.

— Vi forsøkte å få inn pengene fra de næringsdrivende, men det gikk ikke. Da ble det fattet vedtak om solidaransvar overfor kundene, forteller Torkel Fure, leder for skattekrim i Skatt vest.

Over 10.000 kronerDet er første gang de benytter seg av innkrevingsmetoden om såkalt solidaransvar, en lovendring som trådte i kraft i 2011. Den sier at kjøpere kan holdes medansvarlige for moms og skatt, hvis den som leverer tjenesten unndrar seg dette. Forutsetningen er at kjøpet er høyere enn 10.000 kroner og at det er betalt kontant.

— Det ble gjennomført en rekke kontroller for å identifisere kontantbetaling i 2011, men resultatene var forbausende lave. Men vi gjennomførte kontrollene på en litt annen måte og avdekket to hendelser med solidaransvar i fjor, sier Fure.

Steinleggere, eller såkalte «travellers», gjør alt fra asfaltering til vask og impregnering av tak. De siste årene har omfanget økt, spesielt i Bergen.

Tidligere i år stakk steinleggere av med 100.000 kroner etter at en Åsane-mann betalte forskudd til håndverkerne i god tro.

— Det var helt hull i hodet. Jeg skjønner ikke hvordan jeg kunne betale inn forskuddet i det hele tatt, sa han til BT den gang.

Falske adresser

Arbeidstilsynet, Skatt vest og kemneren samarbeider med politiet, Statens vegvesen og Nav kontroll mot arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. I år har de intensivert det tverrfaglige arbeidet kraftig.

— Det er en trend at utenlandske aktører som driver skatte- og ­avgiftskriminalitet er blitt ­flinkere til å tilpasse seg det norske systemet. De benytter falske forretningsadresser for å få registrert virksomheten sin i Brønnøysundregistrene, sa kontrollsjef Christine Due Sivertsen i Kemneren i Bergen tidligere i år.

BT har ved en rekke anledninger skrevet om ulovlige arbeidsinnvandrere, både i villastrøk og på bilverksteder i og rundt Bergen. I fjor hadde Skatt vest over 1000 kontroller hos næringsdrivende. Det var gjennom disse at skatteetaten nå kan kreve inn moms.

Les også:

— Etter det økte fokuset på steinleggerne fant vi disse to sakene. Men heldigvis fant vi at det er få som betaler kontant. Det er vi glade for, sier Fure.

Kontrollmuligheter

Når kjøperne betaler elektronisk, øker etatenes kontrollmuligheter. Muligheten til reklamasjon blir også ivaretatt med bankoverføring.

— Men med «travellers» vil du ha problemer med reklamasjon uansett, fordi det vil være vanskelig å treffe på dem igjen. Foruten at kunder også er blitt truet, har vi eksempler på svært dårlig fagmessig, utført arbeid. Dyrt har det også vært, sier Fure.

Han anbefaler alle å sjekke at virksomheten er momsregistrert i Brønnøysundregistrene eller på handlehvitt.no.