Aftenposten har undersøkt hvordan Forsvarsbygg bruker penger på andre ting enn kjerne­virksomheten, som er å «bygge, drifte og selge eiendom for Forsvaret». Tall fra kontoplaner, transaksjonsoversikter og bilag viser at Forsvarsbygg siden 2008 har brukt over 43 millioner kroner på innkjøp av PR— og markedsføringstjenester.

- Forsvarsbygg har produsert mye reklame og markedsføring på glanset papir, uten at det er så lett å se hensikten. I deler av organisasjonen sitter pengene ganske løst, mens hos dem som er i ytterste ledd skal det spares, sier Anne Berit Sagedal, hovedtillitsvalgt for Norsk Tjenestemannslag (NTL) i Forsvarsbygg, til Aftenposten.

I tillegg til det som er kjøpt inn eksternt, har Forsvarsbygg 17,5 interne årsverk som jobber med PR og kommunikasjon, til en kostnad på 10 millioner kroner i året. Forsvarsbygg opplyser at disse ressursene i stor grad brukes på «dialog med lokalmiljø og interessenter» i tilknytning til byggeprosjekter.

Har monopol

Mye av det eksternt innkjøpte PR-arbeidet er rettet mot Forsvaret, som Forsvarsbygg har monopol på å levere tjenester til. Dette betyr at staten bruker millioner på å markedsføre seg selv til seg selv.

- Hvorfor?

- I 2012 gjennomførte vi en undersøkelse som konkluderte med at vi hadde et altfor dårlig omdømme hos kunden (Forsvaret, red.anm.). I kjølvannet av dette besluttet vi at i trengte et blikk utenfra for å forstå utfordringen, og da kjøpte vi hjelp for å få en grundig analyse - og for å få hjelp med en ny kommunikasjonsstrategi, sier fungerende kommunikasjonsdirektør Jeanette Christensen, som understreker at PR-utgiftene utgjør 0,1 prosent av Forsvarsbyggs omsetning.

- Vi kjøpte også bistand for å ta tak i noen av de utfordringene det kom frem at vi hadde opp mot dialogen med kunden, sier hun.

Vil ha vedlikehold, ikke PR

I den nevnte omdømmeundersøkelsen fikk Forsvarsbygg en knusende dom av brukerne i Forsvaret, som fortviler over manglende vedlikehold av bygninger og det de opplever som en byråkratisk organisasjon. Omdømmekollapsen kom til tross for at Forsvarsbygg fra 2008 til 2011 hadde brukt 25 millioner på PR og markedsføring. Leder Jens Jahren i Befalets fellesorganisasjon, som organiserer 9700 medlemmer i Forsvaret, tror han forstår hvorfor:

- Det hjelper ikke med omdømmekampanjer dersom produktet som leveres ikke holder mål. Vi har dokumentert at en fjerdedel av boligene Forsvarsbygg leier ut ikke holder akseptabel standard, og Forsvarsbygg innrømmer at kvaliteten ikke er god nok. Da er det rart å se at de henger opp plakater der det står «vi leverer».

- Er det noen av disse kommunikasjonsstrategiene som du opplever at har fungert?

- Ikke som jeg er kjent med. Vi har aldri fått noen klar respons som tilsier at Forsvarsbygg kommuniserer godt med brukerne sine. Jeg opplever vel egentlig at avstanden mellom Forsvarsbygg og brukerne er blitt større, selv om de svarer for seg når de blir konfrontert, sier Jahren.

- Jeg kan ikke svare for hva han sier om det, men vi har forsterket den ytre linjen vår i kommunikasjon med kunden, og denne melder tilbake at de får flere gode tilbakemeldinger, svarer Christensen.

Aftenposten har forsøkt å få et intervju med politisk ledelse i Forsvarsdepartementet siden 6. november, men har fått beskjed om dette er «vanskelig å få til». Gjennom en e-post fra kommunikasjonsavdelingen skriver statssekretær Øystein Bø at Forsvarsbygg nå «kun helt unntaksvis» skal benytte eksterne kommunikasjonsbyråer.

Dette bruker de penger på:

 • Powerpoint-presentasjon til 95.000 kroner, Facebook-gruppe med 47 følgere, kronikker og kundemagasin. Dette er noe av det Forsvarsbygg har brukt 43 millioner statlige kroner på.
 • 95.000 kroner for bilder og tekst knyttet til åpningen av Gardeparken på Huseby i Oslo. I tillegg tok PR-byrået Axxept 16.250 kroner for å lage Facebook-side om parken. Siden har 47 følgere, noe som tilsvarer 340 kroner pr. følger.
 • 95.000 kroner til Creuna AS for å utarbeide en Powerpoint-presentasjon for administrerende direktør Frode Sjursen.
 • 151.031 kroner til Burson-Marsteller for «vurdering av synlighet i media».
 • Axxept tok 106.375 kroner for to dagers medietrening av seks personer.
 • 49.187 kroner gikk til Burson-Marsteller for medierådgivning i forbindelse med Aftenpostens saker om svart arbeid i byggenæringen. I tillegg ble det brukt 21.000 kroner på å skrive en kronikk.
 • Kjøp av konsulenttimer fra TNS Gallup for oppbygging av undersøkelser, samt rapportering av resultater: 346.072 kroner.
 • I januar 2013 skrev Halden Arbeiderblad skrev at Forsvarsbygg ville ta betalt for parkering ved Fredriksten festning. Begrunnelsen var behov for inntekter til vedlikehold og drift av festningsområdet. Dette førte til reaksjoner i lokalmiljøet, og Forsvarsbygg betalte da Axxept AS 12.187 kroner for «kommunikasjonsbistand».
 • Produksjon og utsendelse av interne nyhetsbrev: 116.875 kroner.
 • Det kostet 117.500 kroner å lage brosjyren «Forsvarsbyggs forretningsstrategi i populærversjon».
 • Forsvarsbygg kjøper også inn produksjon av kundemagasinet «m²». I fjor ble det laget to utgaver, og budsjettet var på 1,3 millioner kroner.
 • 13.125 kroner til PR-byrået Axxept for tilsvar til artikkel i Offisersbladet.
 • 155.000 kroner til Ennova for omdømmerelatert arbeid.
 • 59.123 kroner til Intelecom Norge for 815-nummer.

Kilde: Kontoplaner, transaksjonsoversikter og bilag fra Forsvarsbygg