• D-DAG: Bettine Hjelmeland (i midten) føler hun har sånn noenlunde kontroll på matematikken før onsdagens eksamen. Martina Undstad (til høyre) er noe mer nervøs. Begge misunner de Eva Kayser (til venstre) som slipper matten, men tar eksamen i internasjonal engelsk. - Det er piece of cake, mener de to mattekandidatene. FOTO: ODD E. NERBØ

Krever lesedag – ikke skoledag

Noen elever får innvilget lesedager før eksamen, andre må stille til vanlig undervisning. - Uheldig forskjellsbehandling, mener elevene.