• VENTETID: Overmot førte Kasper Lorentzen til Ortopedisk avdeling med knekt ankel. 17-åringen har venta på operasjon sidan 16. mai. FOTO: JAN M. LILLEBØ

Mai, knall & fall

Mai er minst like skummel for bein og armar som holkeføre i januar. På Ortopedisk avdeling ventar 19 akuttpasientar på operasjon.