Mange barn trenger mer B12

Hvis barn får i seg for lite vitamin B12, kan det påvirke deres evne til å lære resten av livet.

Publisert Publisert
  • Tor A. Strand
  • Ingrid Kvestad

#49728540.jpg

Mangel på B12 hos små barn er vanligere enn mange tror — også i Norge. Det er alvorlig, for vitaminet er viktig for en rekke sentrale biokjemiske prosesser som kan påvirke hvordan hjernen virker og utvikler seg.Vi vet ikke om vitaminmangelen er mer utbredt enn før; det er først nå forskere har begynt å se på dette. Nye forskningsfunn i Bergen og i India viser tidlige tegn på mulige forstyrrelser i hjerneutvikling hos barn med lite B12. Vi har sett at de har dårligere grovmotoriske ferdigheter, som for eksempel evnen til å krabbe og gå. Hos de indiske barna ser det også ut til at B12-nivået har betydning for evnen til problemløsning. Den gode nyheten er at barn som får tilskudd av vitaminet, utvikler seg bedre enn dem som ikke får tilskudd.

Bare gjennom kostholdet

Kroppen produserer ikke vitamin B12 selv, men er avhengig av tilførsel gjennom kostholdet. Vi får vitamin B12 fra dyreprodukter (kjøtt, melk og egg), og vegetarianere har økt risiko for å utvikle mangel på vitaminet. I fattige land er det vanlig at småbarn har for lavt B12-nivå. Det skyldes blant annet:

  • Kjøttprodukter er ofte dyre.
  • Mange barn har hyppige infeksjoner som gjør at tarmen ikke fungerer optimalt og suger opp for dårlig det som blir tilført gjennom maten.
  • I Sør-Asia spiser folk mindre kjøtt på grunn av religiøse og kulturelle tradisjoner. Her finner vi trolig flest med B12-mangel.

Amming en risikofaktor

For spedbarn er brystmelk en viktig kilde til vitaminet. Barnets B12-lager fylles opp i svangerskapet, og avhengig av mors vitaminstatus vil lageret vare i to til fire måneder etter fødselen. Hvis mor har lite B12, varer lageret kortere. Etter fødselen må barnet altså få påfyll - enten gjennom mors matinntak via brystmelk eller fra eget matinntak.

Les også

Underernærte risikerer mindre omsorg

Hvor viktig mors B12-status er, viser våre studier i Nepal og India. Her har brysternærte spedbarn mye lavere vitaminnivå enn barna som ikke ammes. Jo større del av totalkostholdet brystmelk utgjør, jo mindre B12 får barna i seg. I sin ytterste konsekvens kan amming altså bli en risikofaktor for at barnet skal utvikle mangel på B12-vitaminet dersom mors vitaminnivå er for lavt.

I våre og andre studier finner vi likevel at amming i seg selv er viktig for utviklingen av hjernen.

Nye celler

Vitamin B12 er viktig for grunnleggende prosesser i kroppen. Vitaminet er nødvendig for å danne nye celler, og for utviklingen av nervesystemet. B12-mangel gir dårligere energiutnyttelse i kroppen og kan ha betydning for fysisk vekst. I utviklingsland vokser ca. halvparten av barna for dårlig, men man vet ikke om B12-mangel er årsaken alene. I USA har en vist at barn av vegetarianere har dårligere vekst enn andre barn.

Den gode nyheten er at barn som får tilskudd av vitaminet, utvikler seg bedre enn dem som ikke får tilskudd.

B12-mangel fører også til at sentralnervesystemet ikke fungerer så bra som det burde. Nervetrådene våre er omgitt og isoleres av stoffet myelin, som er en forutsetning for effektiv og rask overføring av signaler. Myeliniseringen av nervesystemet er med andre ord viktig for hvor fort signaler blir overført i hjernen. forstyrrelser har derfor konsekvenser for hvor godt hjernen fungerer, og kan gi forsinket utvikling hos barn.

Gripe inn tidlig

Barn er født med et begrenset lager av vitamin B12, som kanskje ikke vil vare til barna begynner med fastere føde. Vi vet at de første leveårene er en periode med eksplosiv vekst og utvikling, også for hjernen.

Les også

Sjekkliste for voksne

Mødre over hele verden blir i dag anbefalt å gi barna sine bare brystmelk i seks måneder. Vi må derfor vite hvilke næringsstoffer som er viktig for barnets utvikling i denne fasen. Kanskje bør en utredning av vitaminstatus være en del av rutineanalysene i svangerskapsomsorgen slik at gravide og ammende med lavt vitamin B12-nivå kan identifiseres. Man vil da kunne gi grunnlag for anbefalinger om tilskudd der det er nødvendig.

Slik sikrer vi at alle barn får tilført nok vitamin B12 som ivaretar de nødvendige grunnleggende prosessene i kroppen tidlig. Det vil være en av mange viktige byggesteiner for at barnet kan utvikle seg etter sitt potensial.

Skole og arbeidsliv

Vi vil i løpet av høsten starte studier som følger barna over lang tid. Da vil vi kunne se hva B12-mangel betyr for hjerneutviklingen på sikt. Er det slik at tidlige forstyrrelser på hjerneutviklingen også fører til dårligere kognitive ferdigheter som f.eks. problemløsning, konsentrasjon og hukommelse? Det er jo ferdigheter som er avgjørende for å lykkes på skolen og senere i arbeidslivet.

To av studiene vil gå over flere år i Nepal, andre studier vil være i India og Tanzania i samarbeid med lokale forskere og forskere fra Harvard i USA.

Publisert