Det er lett å unngå eksportforbudet av våpen til Israel på lovlig måte ved å opprette datterselskaper i utlandet. Nammo Talley i USA solgte for eksempel 5500 M72 panserbrytende rakettkastere til Israel 2010. Nammo Talley er heleid av den norske våpenprodusenten Nammo AS, hvor staten eier 50 prosent av aksjene.

Den norske våpenprodusenten på Raufoss, avviser at våpenet det israelske forsvaret bruker er norsk.

TRAFF GAZA: Israelske missiler treffer smuglertunnelene mellom Egypt og Gaza 9. juli. Missilene traff Rafah, som ligger på den sørlige delen av Gazastripen.

— Nei. M72 er et amerikansk system som opprinnelig bare ble produsert i USA. Norge har imidlertid tillatelse til å produsere M72 på lisens både for norske og andre internasjonale kunder som er i tråd med lisensavtalen og det norske eksportkontrollregelverket. De norskproduserte M72 kan således ikke eksporteres til Israel, sier Sissel Solum, kommunikasjonsdirektør hos Nammo AS.

- Følger lover og regler

- Men Nammos amerikanske datterselskap kan fritt selge våpen til Israel, også M72?

— Alle våre selskaper i utlandet må følge de lovene og eksportrestriksjonene som gjelder i de landende de opererer fra. Alt salg av produkter fra våre amerikanske datterselskaper må derfor følge amerikansk eksportlovgivning. Hvert enkelt salg er alltid gjenstand for en slik vurdering, sier hun.

Høsten 2008 ble et slikt salg gjenstand for en vurdering av amerikanske myndigheter. Det israelske forsvaret var så fornøyd med M72, at de like godt bestilte 28.000 eksemplarer av den nyeste utgaven av rakettkasteren, kalt M72A7. Ordren ble godkjent av den amerikanske Kongressen.

- Selger dere våpen til Israel via USA nå?

— Av sikkerhetspolitiske årsaker er det slik at alle våre kunder selv avgjør om de vil offentliggjøre innkjøp eller ikke, så dette er informasjon vi normalt er forhindret fra å gå ut med. Det er imidlertid ingen prinsipiell hindring for å levere produkter fra våre amerikanske virksomheter i dag til denne kunden, sier Solum.

- Ikke reelt forbud

De tette båndene mellom norsk og israelsk våpenindustri ble gjort rede for i en rapport fra Norsk Folkehjelp i 2012. En av anbefalingene var å pålegge norske selskaper i utlandet samme regler som de er underlagt på norsk jord.

- Er det et reelt eksportforbud av våpen til Israel når norskeide Nammo Talley kan eksportere fra USA?

— Nei. Når du kan omgå forbudet ved å eksportere via andre land er ikke forbudet reelt, sier kommunikasjonssjef i Norsk Folkehjelp, Håkon Ødegaard.

Krever strengere lovgivning

- Bør det ny lovgivning på plass?

— Ja det bør det, nettopp for å forhindre dette. Det er en sterk sammenheng mellom den israelske militærindustrien og okkupasjonen av Vestbredden og Gaza. Den Israelske militærindustrien er helt avgjørende for å holde okkupasjonen av Palestina gående. Militært samarbeid med Israel og våpenhandel med Israel bidrar til å støtte opp under okkupasjonen, sier han og legger til:

— Norge må sikre at norske våpen ikke når Israel via andre land og innføre sluttbrukererklæringer. Norge bør heller ikke importere våpen fra Israel.

En ny våpenhvile mellom partene trådde i kraft tirsdag morgen klokken 0700. Til nå er 392 barn blitt drept på Gazastripen i den pågående konflikten mellom Israel og Hamas, ifølge FN.