Klatteglatt og kolonner

Stedvis svært glatte veier. Uvær på fjelloverganger.