• FLEIRE BEINBROT: Hos ambulansesentralen i Bergen har dei ikkje merka nedgangen i talet på traumepasientar. Det dei har fått merke er ein markant auke i talet på beinbrot i vinter. FOTO: Alice Bratshaug.

Under halvparten så mange til traumemottak i år