Høyres gruppeleder i bystyret legger ikke skjul på sin skuffelse og overraskelse over at KrF i dag ga beskjed om partiet vil stemme for køprising i bystyret, og dermed sikre flertall for et punkt som er i strid med byrådsavtalen.

— Jeg er veldig overrasket over at de ønsker å gå så langt. Vi har hatt en god dialog gjennom flere uker med KrF. Vi har forstått det sånn at de ønsket å støtte byrådsplattformen og være lojal mot byrådspartiene i håp om å finne sammen igjen i 2015. Det har vært utrykt både fra gruppeleder Marita Moltu og partiledelsen, sier Skansen.

- Veldig skuffet

KrF gikk ut av byrådet i juni, men har sagt at de ønsket å bevare et godt forhold til byrådspartiene Høyre og Frp. I plattformen for byrådet står det at byrådet ikke vil innføre køprising.

I dag ga Moltu beskjed til Skansen at KrF likevel ønsker å støtte Venstre og Byluftlistens forslag om å innføre tidsdifferensierte bompenger, som er en form for køprising. Det vil gjøre det dyrere å kjøre i rushet, og billigere å kjøre på lite trafikkerte tidspunkt av døgnet.

— Vi er veldig skuffet over KrF. Det må det være lov å si. Vi har hatt en avtale til vurdering på bordet, og nå er ikke den aktuell for Marita Moltu. Jeg hadde stor tro på at det var der vi var, sier Skansen.

Kan bli sprøyterom

Han hevder at partiene var enige om at temaet skulle ses på i forbindelse med en kommende handlingsplan for lokal luftforurensning, ikke som en egen intepellasjon.

— Vi mener at saken hører hjemme der, i en plan som kan omhandle ulike typer tiltak. Det trodde vi helt til i dag, sier Skansen.

- Mener du KrF har vært illojal?

— Ja. Dette strider med den politiske plattformen som de skulle være lojal til.

- Det har vært antydet at byrådspartiene kan hevne seg ved å tvinge gjennom sprøyterom, mot KrFs vilje?

— Det har ikke vært diskutert i gruppestyret. Men jeg har fått henvendelser som går i den retning. Likevel ønsker vi ikke at dette skal bli en slags siste stikk-polemikk med KrF. Jeg håper KrFs partiledelse er i stand til å se hva som skjer, og snur før onsdag, sier Skansen.