• For oss er dette gode nyheter, sier Tore Mundheim i Askøy kommune.

Fagansvarlig for byggesaker i Askøy kommune, Tore Mundheim, bekrefter at de har mottatt brevet fra Fylkesmannen og sier at det nye flystøysonekartet går i deres favør.

— Askøy er ikke lenger omfattet av støysonene. Så for vår del er det ingen restriksjoner, mens det tidligere så ut til at det ville bli det for oss. For oss er dette gode nyheter, sier Tore Mundheim.

- Allerede godkjent

Plan- og utbyggingssjef i Fjell kommune, Berit Karin Rystad forteller at det er områder sør for Straume, som Bjorøy og Lille Sotra, som kommer inn i gul sone på det nye kartet.

— Bjorøy ligger allerede inne i de gamle støysonekartene. Det er området sør på Lillesotra som er nytt. Men de fleste områdene som ikke er bygd ut i her, er allerede godkjent. Og da er det det gamle kravet på 55 dBA som gjelder, sier Berit Karin Rystad og legger til:

— Men med nye prosjekter må vi forholde oss til at flystøy bare kan være 52 dBA. Vi er innforstått med at dette er de nye retningslinjene, og det er også noe vi innarbeider i kommuneplanen vår.

- Viktig med utvikling

Hun forteller at de er i en dialog med Fylkesmannen for å finne ut hvilke støytiltak for utearealet som er gode nok, for å kunne bygge i en gul sone.

— Det er viktig å være føre var, men vi har ikke opplevd det som dramatisk i forhold til Bergen. De har utfordringer i områdene i nærheten av Flesland.

— Men det er viktig å understreke at det er til vår interesse at vi har en flyplass som er funksjonell og som støtter våre behov. Det er også viktig at Flesland får utvikle seg som flyplass.