• SIKKERHETEN TRUET: Hemmelig informasjon og utstyr ble eksponert, og det oppsto sikkerhetstruende hendelser i tiden etter bombeangrepet mot regjeringskvartalet 22. juli, skriver sikkerhetsetaten i sin evaluering. ARKIVFOTO: HÅVARD BJELLAND

Topphemmelig materiale på avveie

Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) rapporterer om massiv sikkerhetssvikt etter 22. juli. Det tok uker å få oversikt over topphemmelig krypteringsmateriell.