Disse tyvene er ikke Guds beste barn

Først ble kirken robbet - så bedehuset.