Her blir han slått bevisstløs

Mens han lå bevisstløs på bakken, ble offeret slått i hodet flere ganger. Overfallsmannen fikk 88 timer samfunnsstraff. - Jeg bærer ikke nag, men synes han slapp billig, sier offeret.