• SOGNEBRUA: Eitt av vegvesenets prospekt for bru mellom Oppedal og Lavik i Sognefjorden, med brutårn midtfjords på flytande pontongar og 70 meters seglingshøygd.

Fjorden lar seg krysse

Vegvesenet har funne metodar for å overvinne Sognefjorden, det vanskelegaste hinderet for ferjefri kyststamveg.