• EVAKUERT: Alarmen gikk på Mongstad etter at det lekket olje fra koksanlegget. FOTO: ERLEND SPURKELAND

Alarmen gikk på Mongstad

Mongstadanlegget ble evakuert etter at det lekket olje fra koksanlegget.