• KRAFTIG KRITIKK: I 2008 slo en evalueringsgruppe i politiet fast at etterforskningen i Trine Frantzen-saken hadde vært full av tabber. Kaare Songstad ledet evalueringen. Her med daværende førstestatsadvokat Walter Wangberg (fra v.), daværende politimester Ragnar Auglend og daværende politioverbetjent Kjell Mo (til h.). ARKIVFOTO: RUNE SÆVIG

Politiet ser igjen på Frantzen-saken

I 2008 ble Trine Frantzens forsvinning henlagt. Etter drapet på Hilda Feste, har politiet fått nye tips i Franzen-saken.