• MYE TUNGTRAFIKK: Arlberg-tunnelen er den lengste tunnelen i Østerrike som har trafikk i begge kjøreretninger i samme løp. Den har også mye tungtrafikk. Fra 2017 vil hver eneste trailer som kjører gjennom bli termoskannet. - Det er et mye billigere tiltak enn å bygge et ekstra løp til tunnelen, sier pressetalsmann Alexander Holzedl i motorveiselskapet ASFINAG. FOTO: ASFINAG

Stopper overopphetede trailere

I Østerrike skannes vogntog før de kjører inn i tunnelen. Skanneren avslører trailere som er er overopphetet, slik forhindres branner.