Pålagt å fjerne hestemøkk

Gårdskrangelen endte i lagmannretten.