• RESTANE AV 250 MILL: To av NSBs dyraste vognsett og eit snøoverbygg vart fullstendig utbrende 16. juni i år. Til saman gjekk det med verdiar for rundt 250 million kroner. Skrapjernet blir no spikar. FOTO: RUNE SÆVIG

Sju ting som gjekk gale

I Havarikommisjonens rapport om brannen på Bergensbanen blir det peika på ei lang rekke feil på ulykkesdagen.