• BRO, BRO, BIL: Her blir en av de innestengte bilene på vei bort fra rasstedet, og over på «rett» side. FOTO: OLA ANDRÉ AARØEN

Broen borte - her hentes syv biler

Uvanlig bergingsaksjon etter storflom.