• Mark Kodjo Adade var blant dem som betalte for luft på den ubetjente bensinstasjonen. - Jeg fylte for 157 kroner uten å få noe. Det var en annen som betalte for full tank. Hvordan er dette mulig, sier Adade. FOTO: OLE VALAKER

Bensinstasjon-kunder kjøpte luft