Øyvind spilte fotball mandag. Fire dager etter var han lam.

— Først var det ene beinet, så armene og kroppen.

Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over åtte år gammel

Se video øverst i saken

17. oktober 2011 var Øyvind Pedersen en aktiv 60-åring. Denne mandagen spilte han fotballkamp og var på dansekurs.

Dagen etter gikk han til kiropraktor på grunn av stiv nakke og fikk raskt smerter i nakken og armene.

På kvelden ble han hentet i ambulanse. Fire dager senere lå han på Haukeland universitetssykehus — lam fra nakken og ned.

— Først var det ene beinet, så armene og kroppen. Til slutt lå jeg uten å kunne røre meg. Jeg lurte på hvor det skulle ende. Jeg var totalt sengeliggende og måtte ha hjelp til absolutt alt, sier Pedersen som nå er i Tromsø på rehabilitering.

Han trener 2-3 timer hver dag.

— Legene sier at hvis jeg ikke hadde vært i så god fysisk form, ville veien vært mye lenger. Jeg har et hårete mål om at jeg skal gå igjen i løpet av året, uten hjelpemidler. Foreløpig er jeg avhengig av rullator, sier han.

Bergens-kvinne vant frem

Samtidig pågår kampen for erstatning. Pedersen og hans advokat Siren Preto mener at kiropraktor-timen førte til problemene. Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) har avslått kravet.

Saken ligger nå hos pasientskadenemnda. Rundt 40 prosent klager etter avslag i NPE. 13 prosent av dem får medhold.

En kvinne (36) fra Bergen er en av dem. Hun vant frem forrige uke i en liknende sak. Nå skal erstatningen utmåles.

— Hun klarer seg bedre enn Pedersen, men kan ikke jobbe i full stilling lenger. Disse to sakene er veldig interessante. Det er ikke bare å knekke på folk, sier Preto.

Professor: Forstår at han klager

Hvis ikke nemnda også omgjør vedtaket i Øyvind Pedersens sak, blir det rettssak.

Han støtter seg til et dokument fra Haukeland, akkurat som kvinnen gjorde. De skrev følgende i epikrisen, som er en redegjørelse om årsak og utvikling av sykdom hos en pasient:

« Sannsynligvis traumatisert relatert til forutgående kiropraktor-behandling».

PROFESSOR-STØTTE: Avdelingssjef på nevrologisk avdeling på Haukeland, Ole-Bjørn Tysnes, sier han forstår at Øyvind Pedersen har klaget inn saken til pasientskadenemnda.

— Det som står i journalen, er bra for oss, sier advokat Siren Preto.Haukeland toner ned betydningen:

— Epikrisen er ikke å oppfatte som et juridisk gjennomtenkt dokument. Den er et arbeidsdokument, sier avdelingssjef på nevrologisk avdeling, professor Ole-Bjørn Tysnes.

Samtidig forstår han at pasienten reagerer på behandlingen i NPE og at han har klaget.

— Det er interessant at de velger ikke å bruke en nevrolog som fagperson. Det vil slik jeg ser det være rom for flere måter å vurdere dette tilfellet på, sier Tysnes.

Vanskelig å bevise

Han sier at såkalt vertebralisdisseksjon, eller infarkt i ryggmargen, er en sjelden komplikasjon etter kiropraktor-behandling.

— Disseksjon fører til opprulling av blodåren slik at den tetter seg. Det kan skje etter slag mot halsen eller trafikkulykker, og det kan skje etter kiropraktorbehandling, men det har vært vanskelig å vise det vitenskapelig, sier professoren.

— I de eksemplene som finnes, er det blitt diskutert om man hadde disseksjon på forhånd, slik at det er tilfeldig at man får hjerneslag når man er på behandlingen. Det er en diskusjon i det vitenskapelige miljøet om det ene kommer før det andre. Noen vil hevde at det aldri er bevist. Etter vanlig praksis vil den tidsmessige sammenheng mellom et nakketraume og opptreden av arteriedisseksjon tillegges betydelig vekt i slike saker, sier professor Tysnes.

Øyvind Pedersen hevder at han kjente de første smertene fire timer etter behandling.

Det virker som det er to profesjoner som står mot hverandre. Haukeland mente også at det var en sammenheng i det andre tilfellet Advokat Siren Preto

— Det virker som det er to profesjoner som står mot hverandre. Haukeland mente også at det var en sammenheng i det andre tilfellet. Derfor har jeg sagt at det bør inn en nevrologisk sakkyndig i disse sakene, slik at det ikke bare er kiropraktorer som vurderer hverandre. Det er et relativt lite miljø, sier advokat Preto.

I en kronikk i Dagens Medisin i 2011 kom lege Huge Hognestad med en skarp advarsel, og ba kiropraktorer «avstå fra nakkemanipulasjon».

«Som et minimum må pasientene informeres grundig om risiko-/nytteforhold, slik at de kan foreta et veloverveid valg - før de ligger i akuttmottaket på nærmeste sykehus», skrev Hognestad.

Øyvind Pedersen sier at han ikke fikk noen informasjon om farene ved behandlingen.

Vil ikke kommentere

Pedersen har løst kiropraktoren fra taushetsplikten, og BT sendte ham fem spørsmål.

Han vil likevel ikke kommentere saken:

— Jeg ønsker ikke å gå inn i en diskusjon så lenge saken er til behandling i Pasientskadenemnda. Jeg har underveis i saksbehandlingen gitt mine kommentarer til saken og de sakkyndige uttalelsene som har innkommet. Nå er det opp til nemnda. Ønsker BT ytterligere kommentarer, så kan dere kontakte Pasientskadenemnda da saken nå er til behandling der, skriver han i en e-post.

— Han er ikke bundet av oss, men jeg kan ikke si noe om pågående saker, sier direktør Rose-Marie Christiansen i Pasientskadenemnda.

Hun sier at saken er uvanlig.

— Vi har ikke mange klager på kiropraktorer, sier Christiansen.

- Når tror du dere er klare med en avgjørelse?

— Jeg regner med at saken blir behandlet i løpet av høsten.

Den sakkyndige som uttalte seg til Norsk Pasientskadeerstatning, kiropraktor Thorbjørn Unhammer, henviser til taushetsplikten, og sier at heller ikke han kan uttale seg om en pågående sak.

Tips om liknende saker? Send MMS/SMS til 2211, eller skriv e-post

I RULLESTOL: Øyvind Pedersens liv på Sageneset i Fana endret seg nærmest over natten. Den veltrente 60-åringen ble plutselig lam fra nakken og ned etter et kiropraktorbesøk.
Publisert: