Familie i krise etterlyser hjelp

De mistet alt da barndomshjemmet ble slukt av flammer. Nå etterlyser familien Kvalem bedre oppfølging fra kommunen for andre som havner i samme situasjon.