• FEIGE: Fylkesleder i Norsk Lektorlag mener mange rektorer er feige, og dysser ned saker der elever truer eller er voldelige mot lærere. – Man er redd for skolens rykte, sier han. FOTO: BERGENS TIDENDE (ARKIV)

- Vold mot lærere dysses ned

Leder i Norsk Lektorlag i Hordaland, Svein Einar Bolstad, mener mange lærere blir utsatt for vold og trusler fra elever – uten at skolen tør gripe fatt i det.