- Når urostiftere er på vei, må vi sende opprørspoliti mot dem

Israel legger skylden for de blodige sammenstøtene på den tyrkiske organisasjonen IHH, en av de seks organisasjonene bak hjelpekonvoien.