Omstridte ritualer ved selektiv abort

Kvinner som tar abort etter 12. svangerskapsuke på grunn av avvik hos fosteret, blir presset til å se, holde og stelle det dødfødte barnet, ifølge forsker.