Vil utvide skjenkingen under bergensfestivaler

Geir Kaland (H) går imot eget byråd og ber bystyret om utvidet skjenketid under de store festivalene i Bergen.